banner
News>ILAC International College 為您提供 2020年優惠方案!
首頁 > 最新消息 > ILAC International College 為您提供 2020年優惠方案!


在此很開心與您分享 ILAC International College 2020年度的學費優惠搭配語言課程獨家台灣學生優惠

- 密集英語課程 (30堂課一周) $245

- 衝刺英語課程 (38堂課一周) $285

- 免語言課程註冊費 $150

 

**學費優惠於1/1/2020適用

**如取消ILAC IC課程,語言課程以原價8折優惠計算補差價並需補上註冊費$150

                                                          詳情請洽漢英留學諮詢專線: 02-27717911

上一頁
1