banner
News>Embassy English 免註冊費延長到6月底!!
首頁 > 最新消息 > Embassy English 免註冊費延長到6月底!!

2017 最新 Q2 Embassy台灣特惠!

1. 從201741日起, 630報名英國及美國各分校4課程,可享免註冊費!

2. Embassy 18所分校語文課程全面85!

3. 各國LSA /國際學期課程,每學期可享一次免費的國際考試!

4. 學生持有Study Group英國ISC 的入學許可來就讀Embassy課程12週可以享有一次免費的

  UKVI IELTS 考試. 

5.澳洲雪梨及墨爾本校區提供夜間24堂課課程中級以上可以參加IELTS考試準備課程.每週只要

 230澳幣!!


                         情請洽漢英留學諮詢專線: 02-27717911

上一頁
1